07 novembro, 2013

Xa ía sendo hora!

O concello inclue nos seus presupostos para o vindeiro ano un servizo de comedor social gratuito para atender acotío as necesidades básicas de alimentación das familias que estén en risco de exclusión social por carecer de ingresos económicos.

06 novembro, 2013

05 novembro, 2013

04 novembro, 2013

03 novembro, 2013

02 novembro, 2013

01 novembro, 2013

Reclamo turístico

O concelleiro de Turismo, Manuel Padín, quere aproveitar a curiosidade que poidan espertar as industrias como a refinería e outras  grandes infraestruturas coma o Porto Exterior.