09 novembro, 2013

08 novembro, 2013

07 novembro, 2013

Xa ía sendo hora!

O concello inclue nos seus presupostos para o vindeiro ano un servizo de comedor social gratuito para atender acotío as necesidades básicas de alimentación das familias que estén en risco de exclusión social por carecer de ingresos económicos.

06 novembro, 2013

05 novembro, 2013

04 novembro, 2013

03 novembro, 2013