07 novembro, 2013

Xa ía sendo hora!

O concello inclue nos seus presupostos para o vindeiro ano un servizo de comedor social gratuito para atender acotío as necesidades básicas de alimentación das familias que estén en risco de exclusión social por carecer de ingresos económicos.