08 marzo, 2014

Internacionalmente...muller

Cada 8 de marzo recórdase a morte de 129 traballadoras na fábrica téxtil Cotton de Nova York no ano 1857.Por certo,en España a presenza de deputadas no Congreso non chega ao 40 %, o mínimo establecido pola denominada democracia paritaria.