04 abril, 2014

Pasar sen parar

O bus pasa polo núcleo de Santaia pero non recolle aos veciños porque a parada non figura na súa liña. Os veciños pídenlle a Calvelo que se preocupe de que Santaia teña por fin unha parada de bus.