10 abril, 2014

Perruquería Rajoy

O Concello de Arteixo insta ao goberno de España a reconsiderar a aplicación do tipo xeral do IVE do 21% aos servizos de perruquería e volver a aplicar o tipo reducido  do 10% a ditos servizos.