28 setembro, 2016

Intervención da interventora

Gratificaciones por servizos supostamente extraordinarios, execución de obras sen crédito, axudas a dedo ou a prestación de servizos sen cumprir os trámites esenciais. Son algunhas das irregularidades do Goberno local durante 2015.