12 decembro, 2016

09 decembro, 2016

08 decembro, 2016

07 decembro, 2016

06 decembro, 2016

Día da Constitución

Sen maiorías claras no Parlamento podería parecer máis difícil que nunca abordar a reforma da Carta Magna, aínda que algúns cren que é precisamente agora cando se pode coser un consenso parecido ao que alumou a Constitución no 1978.