30 xuño, 2016

Pleno de plenas preguntas

A oposición abandona a sesión plenaria do Concello por mor dunhas actitudes que en democracia non se poden consentir. foi ao pleno a falar; sobre accesibilidade, sobre especies invasoras e temas de instalacións deportivas. e non a oír os parrafeos do alcalde, que non teñen nada que ver co pleno.